RODZINA 500+ to dodatkowe 500 zł dla Twoich dzieci.

Kto może przystąpić do programu i otrzymać świadczenia?

Do programu Rodzina 500+ może przystąpić każdy kto spełni poniższe warunki. Tylko te osoby będą otrzymywać comiesięczne świadczenia pieniężne w wysokości 500 zł na swoje dzieci.

Kto może przystąpić do programu ?

  • rodzice oraz opiekunowie dzieci
  • rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko
  • rodziny z niskim dochodem – poniżej 800 zł na osobę – otrzymają wsparcie również na pierwsze dziecko

 
Już teraz warto to zrobić! Zapraszamy:

Otwórz konto bankowe w wybranym banku i przystąp do programu za pośrednictwem bankowości elektronicznej
(to bezpieczne i pewne!)