RODZINA 500+ to dodatkowe 500 zł dla Twoich dzieci.

Złożenie wniosku o wparcie w rządowym programie Rodzina 500+ jest bardzo proste. Najlepiej wykorzystać do tego bank. Przyznanie świadczenia wychowawczego za pośrednictwem bankowości internetowej to bardzo szybki sposób na przystąpienie do programu Rodzina 500+. Złożony w ten sposób wniosek jest przesyłany do rządowego systemu Emp@tia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a następnie […]

Czytaj dalej

Do programu Rodzina 500+ może przystąpić każdy kto spełni poniższe warunki. Tylko te osoby będą otrzymywać comiesięczne świadczenia pieniężne w wysokości 500 zł na swoje dzieci. Kto może przystąpić do programu ? rodzice oraz opiekunowie dzieci rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko rodziny z […]

Czytaj dalej